Opłaty za korzystanie
z autostrad w Europie

Państwa europejskie wprowadziły różne sposoby egzekwowania opłat za przejazd. Winietki są to nalepki, które nakleja się zwykle na szybę samochodu. Są one dowodem wniesienia opłaty. Posiadanie ich może być na bieżąco monitorowane przy pomocy kamer. Nieposiadanie winiety może skutkować interwencją odpowiednich służb, mandatem, a nawet zatrzymaniem pojazdu. Takie rozwiązanie wprowadzono na przykład w Rumunii. Ceny autostrad w Europie są różne. Winietki można nabyć zwykle na stacjach paliwowych, w urzędach pocztowych, a także w punktach pobierania opłat drogowych. System winiet funkcjonuje w wielu państwach. Można go spotkać na przykład w Austrii, Czechach, Francji.

Zakaz z jazdy w Anglii

Wielka Brytania należy do tych państw Unii Europejskiej, które nie nakładają restrykcyjnych ograniczeń na ruch transportowy na swoim terenie. W przeciwieństwie do chociażby Hiszpanii, system dyrektyw jest bardzo prosty i dotyczy tylko jednego przypadku. We wspomnianej Hiszpanii na przykład każda z autonomicznych prowincji ustala własny harmonogram dni i godzin, które podlegają wyłączeniu samochodów ciężarowych z ruchu drogowego.

Mandaty we Francji

Wyjazd do Francji może być niezapomnianym przeżyciem. Wieża Eiffla, Luwr czy Disneyland to atrakcje, które są wizytówka tego kraj. Aby podróż nad Sekwanę można wspominać tylko z powodu pozytywnych wrażeń warto uważać na drodze w podróży i sprawdzić jakie „niebezpieczeństwa” czyhają na francuskich drogach na kierowcę. Lepiej wydać kilkadziesiąt Euro na bilety i pamiątki niż na mandaty. Poniżej zestawienie tego, na co warto zwrócić uwagę w podróży.

Jakie przerwy dla kierowców przy przewozie osób
na trasie do 50 km

Osoby wykonujące przewóz regularny do 50 kilometrów podlegają regulacjom ustawy o czasie pracy kierowców.Dzienny czas prowadzenia, który oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu określony w rozkładzie czasu pracy kierowcy na daną dobę, zgodnie z ustalonym rozkładem, pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub między dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku nie może przekroczyć 10 godzin jazdy. Tygodniowy łączny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 60 godzin, a w ciągu dwóch kolejnych tygodni 90 godzin.Do dziennego czasu prowadzenia pojazdu  nie wliczamy okresów przerw jak również okresów dyspozycyjności.

Karta kierowcy

Kartę kierowcy zobowiązani są posiadać wszyscy kierowcy samochodów z cyfrową rejestracją czasu przejazdu. Decyduje o tym nasza przynależność do Unii Europejskiej. Zgodnie z jej przepisami czas i przebieg pracy kierowców jest rejestrowany za pomocą specjalnego urządzenia – tachografu. Chodzi o prowadzenie szczegółowego nadzoru nad tą grupą zawodową, by nie dochodziło do nadużyć. Oraz – związanych z nimi – zagrożeń w ruchu drogowym. Podstawową funkcją, jaką spełnia karta kierowcy jest jego identyfikacja. Tachograf cyfrowy rozpoznaje kartę i umożliwia on zapisanie informacji dotyczących pracy danego kierowcy z ostatnich 4 tygodni. Kartę kierowcy okazuje się na żądanie służb kontrolnych, które dzięki niej mają wgląd zarówno do zapisów bieżących pracy kierowcy, jak i zapisów archiwalnych.

Opłaty drogowe w Polsce

Budowa dróg w Polsce to wciąż kontrowersyjny temat. Narzekamy na jakość dróg, bezpieczeństwo, a także opłaty. Czy słusznie? Polska infrastruktura drogowa wciąż się rozwija. Co prawda rodzi to ciągłe trudności w przejeździe z pozoru prostą trasą. Liczne objazdy tu i tam urozmaicają nasze trasy. Jednak cały czas idziemy naprzód, jeśli chodzi o budowę sieci dróg. Z czasem bezpieczeństwo na drogach i komfort jazdy będą coraz większe. Rozpoczęte inwestycje mogą nas przerażać, jednakże wszystko idzie ku dobremu.

Przerwa śniadaniowa,
a czas pracy kierowcy

Do czasu pracy kierowcy zalicza się 15-minutową śniadaniową przerwę w pracy a pracodawca ma obowiązek jej udzielić, jeżeli kierowca pracował w danym dniu co najmniej 6 godzin. Jednak pracodawca nie musi tego robić, gdy kierowca wykorzystał już przerwę w prowadzeniu pojazdu.

Tachograf cyfrowy. Rozliczanie pracy kierowców

W pracy kierowców odpowiednie rozliczanie czasu spędzonego przez nich za kierownicą ma kolosalne znaczenie. Pierwsza kwestia, jaka narzuca się w oczywisty sposób, to bezpieczeństwo samego kierowcy, transportowanego przez niego towaru lub ludzi, których wiezie. Zmęczenie wynikające z przekroczenia dopuszczalnej dobowej normy pracy kierowcy stanowi ogromne zagrożenie i powinno być w miarę możliwości skutecznie eliminowane. Nikogo więc dzisiaj nie dziwią wprowadzane na całym świecie coraz bardziej restrykcyjne zasady rozliczania czasu pracy kierowców. Oczywiście prywatni kierowcy poruszający się we własnym interesie swoim samochodem nie zarejestrowanym na działalnością związaną z transportem ani logistyką, nie muszą stosować się do tych reguł.

Kary ITD, jak ich uniknąć?

Aby uniknąć kar, należy działać zgodnie z przepisami prawnymi, a więc działać zgodnie z:

 • Kodeksem Pracy
 • Ustawą o Czasie Pracy Kierowców
 • Ustawą o Transporcie Drogowym
 • Rozporządzeniem WE/561/2006
 • Rozporządzeniem Ministra Transportu Dyrektywie 2002/15/WE
 • Dyrektywą 2006/22/WE
 • Rozporządzeniem WE/3821/85
 • Rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych
 • Umową AETR
 • Ustawą o systemie tachografów cyfrowych
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujący przewóz – – Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę